سازمان‌های مردم‌نهاد

مراحل تشکیل پرونده، اخذ شماره ثبت و صدور پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد

۱- ارائه طرح اولیه انجمن شامل اهداف، شیوه اجرا توسط متقاضی به کارشناس سازمان های مردم نهاد فرمانداری و راهنمایی های لازم توسط کارشناس

۲- ورود متقاضی به سامانه وزارت کشور و تکمیل فرم تقاضای تاسیس ، اطلاعات اعضاء موسسه، تنظیم اساسنامه، معرفی نماینده تام الاختیار برای پیگیری های پرونده و پس از اخذ کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری اصفهان

۳- حضور نماینده تام الاختیار موسسه درفرمانداری و ارائه مدارک مورد نیاز جهت استعلامات چهارگانه که شامل دستگاه های امنیتی و تخصصی می باشد.

۴- طرح تقاضا در جلسه هیات نظارت و اعلام نتیجه (رد یا تائید ) در سامانه توسط کارشناس

۵- احراز صلاحیت ها، تائید نهایی هیات نظارت و ابلاغ به موسسین جهت برگزاری مجمع عمومی موسس، انتخابات هیات مدیره ، بازرسان و سایر موارد قانونی

۶- تنظیم نامه و ارسال صورتجلسات به عنوان اداره ثبت شرکت ها برای تاسیس موسسه توسط کارشناس فرمانداری

۷- ورود اطلاعات به سامانه جامع ثبت تاسیس و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری توسط متقاضی

۸- اخذ شناسه ملی و شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها، آگهی روزنامه کشوری و سایر مدارک مثبته و ارائه به دبیرخانه سازمان های مردم نهاد فرمانداری

۹- صدور پروانه فعالیت به نام سازمان مردم نهاد مطابق با برگه تائید نام سامانه ثبت شرکت ها

۱۰- ارائه اصل پروانه فعالیت به سمن، پس از ارائه مدارک مثبته، نمونه سربرگ ، شماره حساب بانکی و نمونه مهر سمن به دبیرخانه

 

در انجام مراحل ثبت توجه به نکات ذیل ضروری است:‌

۱- پس از اعلام موافقت هیات نظارت با صدور پروانه و ابلاغ تکمیل پرونده ، هیات موسس حداکثر ۴۵ روز فرصت دارند با هماهنگی دبیرخانه سمن نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام، نتیجه را به دبیرخانه اعلام نمایند و نامه معرفی به ثبت شرکت ها را دریافت نمایند. (فرم صورتجلسات مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره در سایت فرمانداری اصفهان در قسمت خدمات فرمانداری گزینه سازمان های مردم نهاد  به نشانی  http://isfahan.gov.ir موجود می باشد).

عدم اقدام ظرف مدت مقرر به منزله انصراف از ادامه کار تلقی شده و ضمن کان لم یکن گردیدن موافقت هیات نظارت، پرونده بایگانی می شود .

۲- هیات موسس از زمان معرفی به ثبت شرکت ها حداکثر ۳ ماه فرصت دارد که نتیجه ثبت را به دبیرخانه هیات نظارت اعلام و مدارک مثبته ثبت را ارائه نمایند (تصویر روزنامه رسمی) در غیر این صورت چنانچه اقدامی از سوی هیات موسس در جهت ثبت شکل نگرفته باشد به منزله انصراف تلقی گردیده و مراتب  به اداره ثبت شرکت ها اعلام می گردد .

۳- سامانه جامع ثبت تاسیس و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان به نشانی پایگاه الکترونیکی https://irsherkat.ssaa.ir می باشد .

۴- لازم است فایل راهنما را بر روی پایگاه به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به ورود اطلاعات نمایند و پس از آن مدارک فیزیکی را از طریق اداره پست به ثبت شرکت ها ارسال نمایند. در این روش نیازی به مراجعه ارباب رجوع به اداره ثبت نمی باشد و پس از طی  هر مرحله از فرایند اداری مراتب از طریق سامانه پیام کوتاه به متقاضی اعلام می شود .