سامانه مجوز تردد

سامانه مجوز تردد فرمانداری اصفهان 

هموطن عزیز برای دریافت مجوز تردد در ایام کرونا به آدرس زیر مراجعه بفرمائید:

http://taradod.ostan-es.ir