فرمانداری اصفهان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
7327
1
گزارش اهم اقدامات انجام شده توسط اين بخشداري از تاريخ 15/9/88 لغايت 30/9/88
گزارش اهم اقدامات انجام شده توسط اين بخشداري از تاريخ 15/9/88 لغايت 30/9/88رديف

شرح

تعداد

1

تعداد مكاتبات اداري

1057

2

 

كميسيون ماده 99

10

3

مجوزات صادر شده

پروانه هاي خارج از محدوده روستا

3

4

 

پروانه هاي داخل محدوده روستا توسط دهياريها

22

5

بازديدهاي انجام شده از ادارات و نهادها

7

6

بازديدهاي انجام شده از روستاها و پروژه ها

11

7

شركت در جلسات

21

8

ملاقات حضوري با ارباب رجوع

294

9

ملاقات حضوري با دهياران و شوراها

228

1393/10/27
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal