فرمانداری اصفهان
خانه
بخشداري جرقويه عليا
بخش جرقويه عليا

تعداد دهستان : دودهستان به نامهاي رامشه وجرقويه عليا

نام شهر – شهر حسن آباد

تعداد روستا – يازده روستا به نامهاي – دستجرد- كمال آباد- خارا - اله آباد ( يخچال ) – مالواجـرد- رامشه – مباركه – احمد آباد- فيض آباد- اسفنداران – حارث آباد

جمعيت بخش – 14100 نفر براساس آمار سال 1385

جمعيت شهري – 4342 نفر

جمعيت روستائي – 9758 نفر

وسعت بخش – 5/7191 كيلومتر مربع

فاصله مركز بخش تا مركز شهرستان – 110 كيلومتر

فاصله آخرين روستا تا مركز شهرستان – 185 كيلومتر

همسايگان بخش – بخشهاي بن رود – جرقويه سفلي وشهرستانهاي يزد – شهرضا - آباده

بخش جرقويه عليا


بخش جرقويه عليا با وسعتي معادل 5/7191 كيلومتر مربع يكي از وسيع ترين بخشهاي شهرستان اصفهان ودرجنوب شرقي اصفهان قرار گرفته است وحدود 43 % ازوسعت شهرستان مربوطه را به خود اختصاص وجمعيتي بالغ بر 15000 نفر را درخود جاي داده است.پيشنيه تاريخي وموقعيت جغرافيائي

تاريخ پيدايش اين بخش به قبل از ظهور اسلام برميگردد وآثار برجاي مانده درحوالي شهر حسن آباد وروستاهاي دستجرد وهمچنين خرابه ها ئي درحوالي روستاي اسفنداران نشان از قدمت تاريخي اين بخش دارد وجود خرابه هائي از آتشكده ها وهمچنان گويش هاي محلي با گويش زرتشتيان شاهد اين مدعا ست0

اين بخش ازشمال به تالاب گاوخوني وبخش بن رود ازجنوب به شهرستان شهرضا ازشرق به استانهاي فارس ويزد وازغرب به بخش جرقويه سفلي منتهي مي شود.

تقسيمات بخش

بخش موصوف به مركزيت شهر حسن آباد و دو دهستان با نامهاي - دهستان جرقويه عليا و دهستان رامشه وداراي يك شهر و17 روستا ومزرعه مستقل ميباشد.

آب وهوا

ازنظر آب وهوائي منطقه جرقويه عليا را ميتوان جزء مناطق مرزي ونواحي شرقي ايران به حساب آورد كه داراي آب وهوائي خشك با قدرت تبخير شديد است بطوريكه قسمتهاي شرق وجنوب شرقي آن را منطقه پست كويري ابرقو تشكيل شده است قرار گرفتن بخش جرقويه عليا درمجاورت كوير ابرقو وهمچنين تالاب گاوخوني هواي اين بخش را تحت تأثير قرار داده بطوريكه قدرت گرما وتبخير شديد مانع ايجاد بارندگي زياد ميگردد ومتوسط بارندگي اين بخش را به كمتر از 100 ميليمتر رسانده است.

مشاغل

شغل اكثريت قريب به اتفاق اهالي بخش دامداري وكشاورزي است وازدير باز مردم بخش به اين حرفه مشغول بوده اند وجود سه دهانه چشمه وتعداد 49 رشته قنات ويك رودخانه فصلي بنام ايزدخواست آب كشاورزي اين بخش را تأمين مي كند وجود زمينهاي مستعد ومناسب جهت كشاورزي و مردم سخت كوش وتلاشگر زمينه مناسبي است كه دربخش كشاورزي ميتوان سرمايه گذاري كرد درسالهاي اخير وبا بستن سد بر روي ايزدخواست حقابه رامشه بصورت مطلوب تحويل نگرديده وهمين امر باعث ركود كشاورزي و وارد آمدن خسارت زيادي به اين بخش شده است0

از ديگر مشاغل اهالي بخـــش دامداري است كه بيشتر بصورت سنتي ونيمه صنعتي اداره مي شود مراتع اطراف اين بخش از جمله منابعي است كه دامداران بصورت فصلي از آن استفاده مي نمايند وساير فصول كه چرا ممنوع است دامداران با تهيه علوفه دامهاي خود را تعليف مي نمايند توليدات كشاورزي بخش شامل گندم – جو- چغندرقند- دانه هاي روغني – علوفه دام ومحصولات باغي شامل انار- پسته – زرد آلو- بادام وانگور ميباشد.

انواع دامهاي توليدي اين بخش شامل گاو- گوسفند وبز ميباشد وعلوفه دامي نيز بيشتر درهمين بخش توليد مي شود.

مرغداري دراين بخش نيز وجود داشته ودرحال حاضر بصورت مدرن وماشيني درآمده است علاوه بر مشاغل يادشده وجود صنايع دستي وهمچنين ساير صنايع جديد ازديگر مواردي است كه مردم به آن مشغول ميباشند.صنايع دستي

ازدير باز صنايع دستي مورد توجه اهالي هنرمندان اين بخش بوده است صنايع دستي درروستاهاي اين بخش به چندين رشته تقسيم ميشود وعبارتند از ، قاليبافي- خورجين بافي- زيلو بافي – پتوبافي - پارچه وكرباس بافي وگيوه دوزي

صنعت قالي بافي دراين بخش قدمت 60 ساله دارد واكثريت قريب به اتفاق زنان خانه دار به اين حرفه مشغول هستند تا جائيكه درهر خانه حداقل يك دار قالي وجود دارد0

قـــــاليهاي توليدي اين بخش از مرغوبيت بالائي برخوردار است تاجائيكه قالي ازنوع معروف به قالي نائيني با بافت شهر حسن آباد بسيار مشهور ومعروف است وخريداران زيادي دارد ازديگر انواع فرش – يلمه وگبه است كه ساكنين دهستان رامشه آنــرا توليد مي نمايند0

ساير صنايع دستي يادشده بدليل توليدات صنعتي مشابه ازرونق خاصي برخوردار نيست وتقريباً درحال حاضر ازبين رفته است.


صنعت

عـلاوه بر مشاغل يادشده صنايع جديد نيز دراين بخش رواج يافته ومناطق صنعتي رامشه وشهر حسن آباد كارخانه هاي توليد مواد پلاستيك – پارچه بافي – ساخت صنايع فلزي وتوليد قطعات پلاستيكي خودروها و000 را درخود جاي داده وازآن طريق عده اي بكار مشغول شده اند.

معادن

علاوه بر چهار سطح اقتصادي ( كشاورزي- دامداري – باغداري – صنايع دستي وصنعت مدرن كه وضعيت اركان اربعه اقتصاد اين خطه ميباشند منـابع اقتصـادي ديگري وجود دارد كه عده اي را به خود مشغول كرده است.

معادن نمك- سنگ مرمر- سنگ آهك- ازجمله معادن موجود اين بخش است وتوليدات آن بيشتر به شهرهاي بزرگ همچون اصفهان – تهران وشيراز صادر مي شود0

ازجمله منابع مهم معدني معدن نمك معروف به معدن خارا مي باشد كه گستره آن حدود 36 كيلومتر مربع است وازسوئي به تالاب گاو خوني وازسوي ديگر به حدود 15 كيلومتري روستاي خارا منتهي مي شود.

نوع توليد اين معدن نمك خوراكي وصنعتي بوده ومعدن ازنوع زايشي است يعني هراندازه از آن برداشت شود درصورت وجود آب بعد از مدتي دوباره نمك جايگزين آن خواهدشد وپايان يافتن عمر آن قابل پيش بيني نيست .دين ومذهب

كليه ساكنين بخش شيعه اثني عشري بوده وپاي بند به نظام مقدس جمهوري اسلامي اند تا جائيكه درزمان جنگ تحميلي ازهمان روزهاي اول شروع جنگ درميادين جنگ حاضر شده وتاپايان جنگ وپذيرش قعطنامه 598 وحتي درعمليات مرصاد كه توسط منافقين سازماندهي شد حضور فعال داشته ودراين راستا بيش از 150 شهيد – تعداد زيادي جانبار- آزاده وجاويد الاثر تقديم انقلاب نموده است وجود مساجد وتكاياي فعال دراين بخش خود مبين اين مطلب است.

فرهنگي - سياسي – اجتماعي

اين بخش داراي مردمي فرهنگ دوست وعلاقه مند به فراگيري علوم ازجنبه هاي مختلف ميباشد وجود مراكز آموزشي متعدد – كانونهاي فرهنگي تربيتي – مجامع ديني وهمچنين حضور پرشور جوانان ونوجوانان درصفوف نماز جماعت وسايرمراسم ديني ومذهبي وملي بربينش فرهنگي واعتقادي مردم جلوي بيشتري ميدهد.

تربيت علماي بنام – اساتيد دانشگاه – پزشك – مهندس – فرهنگي وتعداد زيادي دانشجوي برادر وخواهر در مؤسسات آموزش عالي كشور از افتخارات اين بخش است كه تعداد ي از آنها نيز درپستهاي كليدي مشغول بكار هستند دراين بخش روحانيون وطلاب وعلماي بزرگ همچون ملامحمد كاظم معروف به آخوند نودشني وآيت اله حائري دستجرد كه ازمفاخر شيعه ميباشند رشد وتربيت يافته اند سايرين نيز به نوبه خود خدمات ارزنده اي را به اسلام ومسلمانان ارائه نموده اند.

آثارتاريخي

بخش جرقويه عليا بدليل قدمت تاريخي كه دارد آثار تاريخي زيادي درآن وجود دارد وتعدادي از آنها عبارت است از مجموعه دژكوه درجنوب غرب شهرحسن آباد- مجموعه جاپاحضرت درنزديكي چشمه دستجرد- مجموعه مسكوني معروف به خانه هاي تودشك – سه گنبد درنزديك اسفنداران – مجموعه دژ وقلعه روستاي مالواجرد – كوشك كوچك وكوشك بزرگ رامشه – امام زاده روستاي مالواجرد- مقبره روستاي خارا معروف به باباترك كه ازعرفاي قرن هفتم هجري است – امام زاده سلطان ابوسعيد دستجرد كه اخيراً بازسازي شده است – مسجد آدينه دستجرد وگنبد پا شير- آب انبار درباغ حسن آباد- مسجد جامع رامشه – مسجد پاگلدسته رامشه – تخت سرخ – آتشگاه بهرام گور – برج حســن آباد- خانه هاي تاريخي معروف به خانه هاي طباطبائي درحسن آباد وبسياري از آثار برجاي مانده ازدوران قديم.

ازجاهاي ديدني وتفريحي بخش نيز مي توان مجموعه شاه قنداب وغار معروف آن- چشمه دستجرد ومزارع اطراف وهمچنين مزارع وتفريحگاه هاي موجود دردهستان رامشه را نام برد.

منابع گياهي

علاوه بر بخش كشاورزي بدليل وجود كوهستانهاي زيادي كه معروفترين آنها عبارتند از رشته كوه چاه خزانه درجنوب حسن آباد وسياه كوه رامشه از قديم الايام استفاده از داروهاي گياهي مورد توجه اهالي بوده است واين داروها بيشتر دراين مناطق يافت مي شود ازمعروفترين آنها گياه آويشن وگياه ديگري بنام مريم نخودي است كه بصورت خود رو رشد كرده ومردم از آن استفاده مي نمايند درزمينهاي كشاورزي نيز گياه ديگري بنام شيرين بيان كه دراصطلاح به آن مجو مي گويند رشد نموده ومورد استفاده قرار ميگيرد ازديگر منابع گياهي ميتوان به گوش بره اشاره نمود كه اين گياه جنبه خوراكي دارد.

عمراني


درخصوص فعاليتهاي عمراني بعد از انقلاب اسلامي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود.

آبرساني به شهرحسن آباد وروستاهاي دستجرد- كمال آباد- خارا – اله آباد ومالواجرد وادامه كار آبرساني به روستاهاي دهستان رامشه وساخت دو منبع ذخيره آب درشهــــر حسن آباد ومالواجرد- احداث چند باب حمام عمومي – بهسازي وآسفالت معابر شهر و روستاهاي بخش – احداث حوضچه هاي تغذيه مصنوعي – احداث سالن ورزشي وابسته به آموزش وپرورش درشهر حسن آباد – احداث سالن ورزشي وابسته به تربيت بدني درشهر روستاها - احداث مركز خود اشتغالي –احداث كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان – احداث آبشخور جهت دام عشاير- احداث غسالخانه – احداث استخروبند خاكي ذخيره آب – زيرسازي وآسفالت معابرمناطق صنعتي – بهسازي ولايروبي قنوات – پيگيري جهت ساخت مسكن مهرو پرداخت تسهيلات ساخت مسكن- احداث شهركهاي مسكوني درروستاي رامشه ومالواجرد – احداث راه ابركوه به رامشه –اجراي شبكه داخلي گاز درشهر- پيگيري اجراي كانال آب كشاورزي جرقويه – احداث سيل بندها- اجراي خط انتقال برق از بخش بن رود به اين بخش – اجراي طرح هاي هادي روستاها – بازسازي آثار تاريخي – بهسازي گلزارهاي شهداء – بهسازي معابر شهري – احداث بلوارهاي ورودي وخروجي درشهر وروستا- احداث ايستگاه آتش نشاني – اجراي طرح جامع شهر حسن آباد- ساخت مجموعه فرهنگي ومذهبي دربخش – احداث خانه هاي عالم و چند باب سالن

آموزش وپرورش وفرهنگ

بعد از پيروزي شكوهمندانقلاب اسلامي به مرور زمان ساخت واحدهاي آموزش وفرهنگي شروع شد تا جائيكه تقريباً درتمامي روستاها وشهر حسن آباد به اقتضاي جمعيت مدارس مربوطه درآن داير يا درصورت نبودن حد نصاب جمعيت دانش آمــوزي با تدارك سرويس هاي رفت وآمد وتجهير مدارس روستاهاي اين بخش تاسطح دوره پيش دانشگاهي را طي نموده وپس از قبولي راهي دانشگاه خواهند شد.

احداث چند باب مدرسه- راه اندازي دوباب كانون فرهنگي تربيتي وابسته به آموزش وپرورش – توسعه وبازسازي مدارس – تجهير كارگاهها وآموزشگاهاي مربوطه – تجهيز كارگاههاي كامپيوتر – راه اندازي دانشگاه پيام نور- كمك به كانونهاي فرهنگي تربيتي مردمي – ساخت 4 باب كتابخانه عمومي دربخش وراه اندازي چند مركز يادگيري محلي – احداث چند باب نماز خانه درمـدارس – راه اندازي كانون فرهنگي اجتماعي بانوان ازفعاليتهاي اين بخش بوده است.

مراكز بهداشتي درماني

سـه مـركـز بهداشتي درماني دراين بخش كار رسيدگي به امور بيماران وهمچنين وجود خانه هاي بهداشت دركليه روستاهاي اين بخش ( برحسب جمعيت ) راه اندازي آزمايشگاه دندانپزشكي وزايشگاه از فعاليتهاي اين بخش است.
مخابرات وارتباطات

بعداز پيروزي انقلاب اسلامي دراولين بار دفاتر مخابراتي را دراكثر روستاها داير ودرحال حاضر تقريباً تمامي روستاهاي بخش ازنعمت مخابرات برخوردار هستند وتقريباً حدود 4000 شماره تلفن به مردم واگذار شده وطرح توسعه بعضي مراكز نيز دردست بررسي واجرا است و تلفن همراه بخش نيز راه اندازي شده است.

راههاي ارتباطي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقريباً تمامي راههاي ارتباطي اين بخش با اصفهان وشهرستانهاي مجاور آسفالت شده ودرحال حاضر بهسازي وتوسعه آن نيز دردست اجرا است.

استقرار ادارات

تاكنون ادارات آموزش وپرورش- جهاد كشاورزي- پاسگاه انتظامي – حوزه مقاومت بسيج – نمايندگي كميته امداد – برق -دامپزشكي – منابع طبيعي – ثبت احوال ( دوروز درهفته ) – تربيــت بــدني- بنياد شهيد وامور ايثار گران ( يك روز درهفته ) – نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي – نمايندگي صدا وسيما – شركتهاي آب وفاضلاب شهري وروستائي – بانكهاي صادرات وكشاورزي- شركتهاي تعاوني روستائي – شركت تعاوني زنان – اداره پست – شهرداري حسن آباد ودفتر مخابراتي –دراين بخش مستقر شده اند.

شوراهاي اسلامي

شوراهاي اسلامي طي سه دوره انتخابات توسط اهالي شهر وروستا انتخاب وتعداد آنها 44 نفر ميباشند كه شهر حسن آباد وروستاهاي دستجرد- كمال آباد- ورامشه تعداد اعضاي شوراي اسلامي آن 5 نفر بوده وساير روستاها كه عبارتند از خارا- اله آباد- مالواجرد- مبـاركه – احمد آباد- فيض آباد- اسفنداران وحارث آباد تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي آنها 3 نفر بوده كه امورات مربوط به شهر وروستاي خودرا پيگيري مي نمايند .
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 16727
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.