فرمانداری اصفهان
خانه
گزارش عملكرد سه ساله

حوزه فرماندار

ديدار با خانواده هاي شهداء ، جانبازان و محرومين 

ارتباط با خيريه ها ، هيأت مذهبي و ...

تعامل با علماء، هنرمندان ، نمايندگان مجلس ، اصناف و ...

تعامل با احزاب و گروههاي فعال سياسي

  576   مورد

520    مورد

745   مورد

42  مورد

ملاقاتهاي مردمي

بازديد از روستاهاي شهرستان

بازديد شهرهاي شهرستان

تعداد نامه هاي وصولي در بازديدها 

  3450     نفر

170     روستا (چندين نوبت )

14    شهر      ( چندين   نوبت )

7100  فقره

تعداد سخنراني در مجامع عمومي

بازديد از ادارات

ميزان حضور فرماندار در جلسات مركز استان و ادارات كل

رسيدگي به نامه هاي رياست محترم جمهوري در شهرستان اصفهان

460   مورد

55 اداره

490  جلسه

108000 فقره

حوزه سياسي و اجتماعي   

رديف

عنوان جلسه

تعداد جلسات

كل مصوبات

درصد اجراي مصوبات

          1     

شوراي آموزش و پرورش شهرستان

22

321

80%

          2     

شوراي سلامت و امنيت غذايي

20

143

95%

          3     

كارگروه تخصصي اموراجتماعي و فرهنگي

12

132

72%

          4     

كارگروه انتظامات و امنيت اجتماعي

8

59

100%

          5     

كميسيون امنيتي سلاح و سرقت

20

164

100%

          6     

كميسيون امنيتي ويژه مناسبت‌ها

28

312

100%

          7     

كميسيون امنيتي انتخابات

10

118

100%

          8     

كميسيون امنيتي رزمايش‌ها

9

25

100%

          9     

كميسيون امنيتي ورزشي

5

44

100%

       10   

كميسيون امنيتي فرهنگي و كنسرت

5

53

90%

       11   

كميسيون امنيتي پيشگيري از بدعت‌ها

22

122

90%

       12   

كميسيون كارگري شهرستان

4

15

90%

       13   

كميسيون قاچاق كالا و ارز – سوخت

3

10

90%

       14   

كميسيون فرعي پيشگيري از مواد مخدر

5

34

90%

       15   

كميته ساماندهي كارگران ساختمان جوياي كار شهرستان

2

15

90%

       16   

ستاد اقامه نماز شهرستان

3

23

60%

       17   

ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان

6

45

85%
ساير فعاليت ها :

-برگزاري پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري

- برگزاري سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا

- همكاري و برنامه ريزي در اجراي طرح عظيم سرشماري نفوس  و مسكن سال 85

  -  برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دو مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

حوزه برنامه ريزي و امور عمراني

مصوبات سفر رياست محترم جمهوري به شهرستان اصفهان

تعدادمصوبات 

درصد انجام شده

203

62  %

مبلغ برآورد  شده (ميليون ريال)

437037

مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان

تعدادمصوبات 

درصد انجام شده

151

68%

مصوبات سفر فرماندار به بخشها 

674

    92    %

عنوان جلسه

تعداد جلسات

تعداد كل مصوبات 

تعداد مصوبات اجرا شده

حفاظت منابع طبيعي شهرستان

3

21

15

كميسيون ماده 34

65

840

840

كميسيون ماده   13     استان

33

742

714

حوادث     و سوانح غير مترقبه

5

67

53

كميته نظارتي توسعه اشتغال

5

682

682

كميسيون نرخ گذاري قيمت ارزاق ارتش

21

19

19

كميته كار كميسيون ماده 5 اصفهان – خوراسگان- بهارستان

370

1660

1660

كار گروه آب  ، كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان

41

138

95

كميسيون خسارت شهرستان

12

24

24

تنظيم بازار ميوه

28

-

-


 

عنوان جلسه

تعداد جلسات

تعداد كل مصوبات 

تعداد مصوبات اجرا شده

تعزيرات آرد   و  نان شهرستان

71

638

634

كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري

145

-

-

كارگروه گلزار شهداي  شهرستان

19

-

-

كميسيون  ماده   13

112

-

825

كميته سوخت شهرستان

18

-

-

كميته فني شوراي ترافيك شهرستان

124

-

-

 


 


رديف

عنوان جلسه

تعداد جلسات

مصوبات

جمع مصوبات

اقدام  شده

در حال پيگيري

1

شبكه هاي آبرساني

21

60

40

21

2

معايب كانالهاي آبرساني

12

52

32

20

3

سوخت چاههاي كشاورزي

8

42

40

2

4

ساماندهي اراضي

13

39

15

24

5

توزيع سهام عدالت

7

21

21

-

6

طرح اردوهاي هجرت 3

3

24

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع سهام عدالت شهرستان  :

لازم به ذكر است   :

ï مرحله اول توزيع سهام عدالت شامل  :

 خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و اداره بهزيستي و بسيج      14523    خانوار   شامل  300883 نفر

ï مرحله دوم توزيع سهام عدالت شامل  :

   خانواده هاي روستايي و عشاير ي       38172   خانوار     شامل   114035  نفر

ï مرحله سوم توزيع سهام عدالت شامل  :

    دستگاههاي دولتي ،ادارات و سازمانها اعم از كاركنان شاغل و بازنشسته كه در حال اقدام مي باشد.

طرح اردوهاي هجرت 3 :

شامل طرحهاي غني سازي و اوقات فراغت دانش آموزان  ،تجربيات شغلي و مهارتي ،كمك در كاهش هزينه هاي دولت تسريع در انجام پروژه هاي كوچك و متعدد در زمينه هاي كشاورزي ،زيباسازي مدارس ،بهداشتي ،آموزش علمي ، فني و عمراني و محروميت زدايي

 از 6  بخش تابعه شهرستان اصفهان و كل  168   روستاي آن تاكنون تعداد     151     دهياري تأسيس و راه اندازي شده است و  از  تعداد  16     روستاي باقيمانده بعضاً شرايط تأسيس را نداشته و تعدادي نيز مراحل تصويب دهياري آنها در دست اقدام
مي باشد.

امور انجام گرفته :

1ـ تعداد جلسات تشكيل شده :

رديف

عنوان

تعداد جلسات

تعداد مصوبات

تعداد مصوبات انجام شده

1

كارگروه پسماندهاي شهرستان اصفهان

2

20

85%

2

نشست مشورتي دهياران شهرستان اصفهان

1

5

90%

3

كميسيون تعديل گد آماد صحرايي اصفهان

2

7

100%

4

تشكيل جلسه با دهياران

4

9

90%

2ـ پيگيريهاي لازم درخصوص تصويب و راه اندازي دهياري در روستاهاي شهرستان كه تا كنون منجر به تأسيس و راه اندازي 151 دهياري از تعداد 168  روستاي شهرستان بوده است .

3ـ پي گيريهاي لازم درخصوص امور مربوط به تخصيص و پرداخت مبلغ 000/820/762/9 ريال از محل اعتبارات مربوطه به دهياريهاي شهرستان

4ـ پي گيريهاي لازم درخصوص امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه دهياريهاي شهرستان براي سال 87 و ارسال يك نسخه از آنها به استانداري

5ـ پي گيريهاي لازم درخصوص تهيه و تنظيم و ارسال مدارك و مستندات مربوط به درجه بندي دهياريها به استانداري

6ـ جمع آوري و ارسال فرمهاي مربوط به شناسنامه آماري دهياريهاي شهرستان به استانداري

7ـ ادامه پيگيري امور مربوط به دهياريهاي شهرستان در 70 عنوان مختلف

8ـ پاسخگويي و راهنمايي در مراجعات دهياران و كارشناس امور دهياري بخشداريهاي تابعه و هماهنگي هاي لازم با استانداري

رديف

عنوان

تعداد جلسات

تعداد مصوبات

تعداد مصوبات انجام شده

تعداد مصوبات انجام نشده

مهمترين موضوعات

1

ستاد مهر شهرستان اصفهان

1

10

90  %

1 و 2 ضعيف انجام شده

بندهاي 1،4،8 و 9

2

كارگروه پسماندهاي شهرستان

1

10

40  %

بند     1    الي 6 تحت پيگيري است

اجراي بند 8 و 9

3

كميسيون تعديل گد آمار صحرايي اصفهان

3

6

100  %

-

تعيين قيمت سيب زميني، پياز و سبزي خورشتي

4

جلسه با      دهياران

8

66

كل موارد  مطروحه ادامه دارد

قوانين و مقررات و آيين نامه ها و شرح وظايف

ليست پروژه هاي دستگاههاي اجرايي شهرستان از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

رديف

سال مالي

تعداد  كل پروژه ها

مبلغ كل پروژه ها(ميليون ريال )

1

1384

399

000/138

2

1385

518

036/223

3

1386

603

923/283

4

1387

623

284/468

              

               تسهيلات پرداختي از محل اعتبارات بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين   از   سال 85    تا كنون

تعداد طرح مصوب

مبلغ مصوب (ميليون ريال)

تعداد اشتغال پيش بيني شده(نفر)

تعداد جلسات

17013

6.723.015

36108

148

تعداد طرح مصوب

مبلغ مصوب (ميليون ريال)

تعداد اشتغال پيش بيني شده(نفر)

تعداد جلسات

3896

4.467.000

62850

86

تسهيلات   مصوب از محل اعتبارات بند (  ذ  )  و  (  ژ  ) تبصره  2    سال 84

تعداد طرح مصوب

مبلغ اعتبارات بند (ذ) (ميليون ريال)

مبلغ اعتبارات بند (ژ) (ميليون ريال)

مبلغ كل(ميليون ريال)

1200

220.95

5573

276.68

نظارت بر طرح هاي متقاضيان استفاده كننده از تسهيلات بنگاههاي كوچك 86-87

تعداد دستگاه معرفي كننده

تعداد طرح نظارت شده

تعداد جلسات منعقده (تا كنون)

21

2765

28

پي گيري امور مربوط به  واحدهاي صنعتي  و شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي

در رابطه با  ارائه خدمات مربوطه  ( آب ،گاز،مخابرات،فاضلاب و ... )   و   پي گيري مراحل جذب تسهيلات توسط صاحبان  صنايع و اقدامات لازم در خصوص عمليات اجرايي طرح   و ايجاد اشتغال به تعداد    \    200   بازديد

پي گيري امور مربوط به واحد معادن

مخصوصاً    در رابطه با    معادن شن و ماسه     به   تعداد       \    440      مكاتبه 

تخلفات صورت گرفته در اين خصوص   (  برداشتهاي غيرمجاز   و   بدهي هاي معوقه   )

گزارش فعاليت هاي امور بانوان فرمانداري اصفهان سالهاي 86-84

رديف

عنوان

توضيحات

1

برگزاري جلسات كميته بانوان شهرستان اصفهان

12 جلسه با 35 مصوبه

2

برگزاري ساير جلسات

18 جلسه با 51 مصوبه

3

برگزاري ديدار با علماي شهر اصفهان

4 ديدار

4

برگزاري همايش

14 همايش با شركت 5072 نفر

5

بازديد از ادارات شهرستان اصفهان

47 بازديد

6

برگزاري مسابقات فرهنگي

8 مسابقه با ركت 6765 نفر

7

برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي عفاف و حجاب

5 جلسه

8

برگزاري دوره آموزشي توانمند سازي زنان شاغل شهرستان اصفهان

به مدت 72 ساعت

9

اجراي طرح توان افزايي زنان خانه دار

در 10 شهر – براي 600 نفر از زنان

10

تجهيز كتابخانه كانون هاي فرهنگي اجتماعي بانوان شهرستان

با 9000 جلد كتاب و نرم افزارهاي فرهنگي – مذهبي

11

تجهيز كانونهاي فرهنگي اجتماعي بانوان شهرستان به سيتمهاي كامپيوتر ، پرينتر


12

بازديد از كانونهاي فرهنگي اجتماعي بانوان شهرستان

11  بازديد

اجراي طرح رحمت :

الف : طرح رحمت زنان خانه دار

تعداد پايگاه

تعداد شهرهاي تحت پوشش

تعداد مربيان

تعداد متربيان

تعداد ناظرين

54

13

36  نفر

1800  نفر

2  نفر

ب: طرح رحمت دانش  آموزي

تعداد پايگاه

تعداد شهرهاي تحت پوشش

تعداد مربيان

تعداد متربيان

تعداد ناظرين

16

6

16  نفر

480  نفر

16  نفر

تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 9211
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.