تماس با ما

آدرس: اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداری امیر کبیر

شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

شماره پیامکی: ۳۰۰۰۱۳۷۰۷۰

شماره فکس: ۰۳۱۳۲۶۷۶۶۳۰

کدپستی: ۸۱۵۸۷۱۴۱۳۸

آدرس الکترونیکی فرمانداری: info@isfahan.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری مرکزی: b-markazi@isfahan.gov.ir