فرمانداری اصفهان
خانه
1400/03/10 دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

بسمه تعـالی

دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

کمیته حقوقی و رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی انتخابات فرمانداری اصفهان


دستورالعمل تبلیغات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

ردیف

مصادیق مجاز در تبلیغات

مستندات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا

مستندات قانونی ریاست جمهوری

1

مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مختلف به شرح ذیل می باشد و پایان آن ساعت 7 صبح روز پنج شنبه مورخ 27/03/1400 می باشد: 1-در انتخابات شوراهای اسلامی 8 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می گردد. (به مدت 7 روز) 2- در انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور آغاز می شود.

ماده 61 آ.ش

ماده 62 آ.ر

ماده 66 ق

2

استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محل های مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداری ها

تبصره 2 ماده 62 آ.ش

3

استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت در تبلیغات انتخاباتی

تبصره 3 ماده 62 آ.ش

تبصره 2 ماده 63 آ.ر

4

استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجور از مقامات ذی صلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها

نامزدهای ریاست جمهوری هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات
می باشد.

تبصره 4 ماده 62 آ.ش

تبصره 3 ماده 63 آ.ر

ماده 65 ق ریاست جمهوری بند 3
سیاست های کلی نتخابات

5

توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چارچوب اساسنامه آن

تبصره 6 ماده 62 آ.ش

تبصره 6 ماده 63 آ.ر

6

انتشار اعلام نظر شخصیت ها(بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروه های مجاز، در تأیید نامزد انخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشان

ماده 64 آ.ش

ماده 65 آ.ر

قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

7

نامزدهای شوراهای اسلامی کشور می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات برای ساماندهی فعالیت های خود و طرفدارانشان دایر نمایند.

نامزدهای ریاست جمهوری می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات در مرکز کشور، مراکز استانها و شهرستانها، دارای ستادهای فرعی متعدد دیگری(اعم از خواهران و برادران) نیز با مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند.(به شرط معرفی کتبی مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی استان و شهرستان از سوی نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزی آنها).

ستادهای فرعی باید توسط ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار و مسئول مربوطه به فرمانداری شهرستان معرفی گردند.

تبصره ذیل ماده 65 آ.ش

8

امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی

ماده 66 آ.ش

ماده 67 آ.ر

ماده 72 ق ریاست جمهوری

9

امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های نامزد در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیأت اجرایی عندالزوم

تبصره 1 ماده 62 آ.ش

تبصره 1 ماده 63 آ.ر

10

در انتخابات شوراهای اسلامی کشور، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوائی، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر100*70 سانتیمتر

در انتخابات ریاست جمهوری سایزی برای آثار تبلیغاتی در نظر گرفته نشده است.

تبصره 5 ماده 62 آ.ش

تبصره 5 ماده 63 آ.ر

11

انجام فعالیت های تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود و همچنین فعالیت کارمندان در خارج از ساعات اداری به شرط عدم استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود

بند7 ماده 62 آ.ش

بند 7 ماده 62 آ.ر

ماده 73 قانون

12

استفاده از امکانات محل که بخشداری ها/ فرمانداری ها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند.

تبصره 4 ماده 63 آ.ر

13

چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود:1- ستاد تبلیغات انتخابی نامزد در خواست کتبی و رسمی خود را به چاپخانه اعلام نمایند.2- نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در اوراق تبلیغاتی درج شود.

ماده 76 قانون

14

چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم(دو نوع پوستر کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگی نامه

- نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوسترها بلا اشکال است.

- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وی اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروه های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه منتشر نماید.

قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

15

برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان

قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

16

برگزاری هر گونه مراسمات و اجتماعات پس از کسب مجوز از وزارت کشور یا استانداری

قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

برگزاری تجمع انتخاباتی و سخنرانی نامزدها در فضای باز مانند استادیوم روباز، فضای باز مدارس و مراکز آموزش عالی و سایر مراکز مربوط به سازمان ها مطابق با شیوه نامه بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رعایت موارد زیر بلامانع است:

-رعایت فاصله مناسب بر اساس 8 مترمربع فضای باز برای یک نفر

-رعایت سقف شرکت کنندگان به میزان حداکثر 30 درصد ظرفیت فضای در نظر گرفته شده

-کلیه شرکت کنندگان و برگزارکنندگان ملزم به استفاده از ماسک می باشند.

- مسئولین مراسم به گونه ای برنامه ریزی نمایند که قبل و بعد از مراسم در درب ورودی و خروجی تجمع به وجود نیاید.

-زمان برگزاری مراسم حداکثر برای 2 ساعت برنامه ریزی شود.

-رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی ابلاغ شده در خصوص تجمعات الزامی است.

تبصره: مسئولین ذیربط در استانداری، مکان های مناسب و منطبق با شرایط وزارت بهداشت تعیین و در اجرای این بند به ستاد نامزدها اعلام نمایند.

مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

17

استفاده از هرگونه تابلو، بنر، پلاکارد و ... در محل ستاد انتخابات(تبلیغاتی) نامزدها. مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی ، فلزی و سیلک است.

قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

18

به منظور جلوگیری از هتک حرمت مقدسات، شایسته است نامزدها برای تبلیغات از اسماء جلاله، آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکتهایی که در معابر یا مراسمات توزیع می گردد استفاده ننمایند زیرا ممکن است اسامی مذکور در معابر و در زیر پا قرار گیرد.

19

نصب پوستر و عکس تبلیغاتی نامزدها بر روی شیشه اماکن صنفی خصوصی، ساختمانها و بدنه خودروهای شخصی با کسب اجازه از مالکین آنها.

چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی تبلیغات

20

استفاده از فضای مجازی و لوح های فشرده برای تبلیغات مجاز در ایام قانونی تبلیغات با رعایت اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت در فضای مجازی بلامانع است.

قانون نحوه فعالیت در فضای مجازی

21

پخش و توزیع تراکت، بروشور و عکس های داوطلبین خارج از محیط مسجد، مصلی، مدارس، دانشگاهها و سایر اماکن عمومی در مهلت قانونی تبلیغات


ردیف

مصادیق غیر مجاز در تبلیغات

مستندات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا

مستندات قانونی ریاست جمهوری

1

نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع

بند 1 ماده 62آ.ش

بند 1 ماده 63 آ.ر

ماده 74 قانون

2

اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان

بند3 ماده 62 آ.ش

بند 3 ماده 63 آ.ر

قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

3

فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

بند 4 ماده 62 آ.ش

بنده4 ماده 63 آ.ر

مواد 68 و 88 قانون

4

فعالیت انتخاباتی کارمندان، مدیران کل وزارتخانه ها، روسای ارگانها، سازمان های دولتی و دانشگاهها و سرپرستان آنان در ساعات اداری

بند 5 ماده 62آ.ش

بند5 ماده 63 آ.ر

مواد 68 و 88 قانون

5

استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکتها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی(به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.

توضیح: بر اساس قانون، فهرست موسسات عمومی غیردولتی مصوب73 و اصلاحات بعدی، موسسات عمومی غیردولتی عبارتند از" شهرداری ها و شرکت های تابعه آن, بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون آماتوری ورزشی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی، دهیاریها، سازمان دانش آموزی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماری های خاص، کتابخانه حضرت آیه ا... مرعشی نجفی (قم)، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جهاد دانشگاهی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی

بند 6 ماده 62 آ.ش

بند 6 ماده 63 آ.ر

ماده 68 قانون

6

انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود

بند 7 ماده 62 آ.ش

بند 7 ماده 63 آ.ر

ماده 73 قانون

7

الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت

صدر بند 8 ماده 62آ.ش

صدر بند 8 ماده 63 آ.ر

ماده 69 قانون

8

انجام تبلیغات بر روی تأسیسات دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن،
پست های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی(مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما

ذیل بند 8 ماده 62 آ.ش

ذیل بند 8 ماده 63 آ.ر

ماده 69 قانون

9

تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هر یک از کاندیداها در شعب أخذ رأی

-

تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب أخذ رأی

10

تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان

بند 9 ماده 62آ.ش

بند9 ماده 63 آ.ر

ماده 64 و 71 قانون

11

پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق یا نصب شده باشد.

بند 10 ماده 62 آ.ش

بند10 ماده 63 آ.ر

ماده 70 قانون

12

انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات

بند 11 ماده 62 آ.ش

ماده 66 قانون

13

درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و در صورت نیاز هیأت اجرایی، ارائه آنها
امکان پذیر نباشد.

تبصره 1 ماده 62 آ.ش

تبصره 1 ماده 63 آ.ر

14

استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70*100 سانتی متر(شورای اسلامی شهر و روستا)

تبصره 5 ماده 62 آ.ش

تبصره5 ماده 63آ.ر

15

چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخابی در مطبوعات و نشریات

ماده 63 آ.ش

ماده 64آ.ر

ماده 74 قانون

16

درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.

ماده 63 آ.ش

ماده 64آ.ر

ماده 74 قانون

17

تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی

ماده 65آ.ش

ماده 66 آ.ر

18

عدم امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی

ماده 66 آ.ش

ماده 67آ.ر

ماده 72 قانون

19

انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد فراهم نشود.

تبصره ماده 63 آ.ش

تبصره ماده4 6 آ.ر

ماده 74 قانون

20

دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان

تبصره ماده 66 آ.ر

21

دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی با هر عنوان اعم از مردمی، جوانان و ... در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشان

تبصره ماده 65 آ.ش

22

عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی

بند ق ماده 70 قانون شوراها

ماده 73 قانون

23

دخالت هر سازمان و دستگاهی در انتخابات به جزء وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

ماده 64 قانون شوراها

24

برگزاری راهپیمایی ها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور و استانداری

بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

مراسم استقبال از کاندیداها، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی و موارد مشابه مطلقاً ممنوع است.

مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

25

برگزاری سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستانها بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح

قانون جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/60

هر گونه تجمع انتخاباتی، مراسم سخنرانی، گفتگو و مناظره در مکان های سربسته از قبیل مساجد، سالن های اجتماعات، تالارهای پذیرایی و سالن های ورزشی ممنوع است.

تبصره: مناظره در برنامه های پیش بینی شده صدا و سیما مجاز است.

هرگونه تجمع در محیط های بسته ممنوع است. در صورت ضرورت تشکیل جلسات داخلی ستادها در فضای بسته، با رعایت کامل طرح مدیریت هوشمند(رنگ بندی شهرها) و رعایت محدودیت حداکثر 15 نفر برای شهرهای با وضعیت قرمز، 20 نفر برای شهرهای با وضعیت نارنجی و 30 نفر برای شهرهای با وضعیت زرد بلامانع است.

مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

26

فعالیت اعضای سازمان های غیردولتی با شخصیت حقوقی برای حمایت از کاندیدای مورد نظر

تبصره 3 ماده 1 آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی هیأت وزیران به شماره 12608/ت 27367 مورخ 19/11/81

27

هر گونه فعالیت تشکل های سیاسی تحت عناوینی همچون شورا، ائتلاف، نهاد و جبهه و سایر موارد مشابه خارج از چارچوب فهرست ابلاغی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و نحوه فعالیت گروه های سیاسی در خصوص عنوان و جایگاه قانونی جبهه های حزبی می باشند.

کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی


                  
تعداد بازدید: 287
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.17 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.