فرمانداری اصفهان
خانه
1400/03/12    اهم وظایف نماینده فرماندار و اعضاء شعبه اخذ راًی
اهم وظایف نماینده فرماندار و اعضاء شعبه اخذ راًی اهم وظایف نماینده فرماندار و اعضاء شعبه اخذ راًی شوراها ی اسلامی شهر وروستا وسیزدهمین دوره ریاست جمهوری در قبل-روز-و بعد از انتخابا ت

 

Description: 004

انتخابات مظهر مشارکت عمومی است 

 

           اهم وظایف نماینده فرماندار و اعضاء شعبه اخذ راًی شوراها ی اسلامی شهر وروستا وسیزدهمین دوره ریاست جمهوری در قبل-روز-و بعد از انتخابا ت

 

مبناء موردنظردرانتخابات

    (امانت داری - بی طرفی - قانون محوری- سلامت وامنیت انتخابات - مشارکت حداکثری)

 

الف) قبل ازروزاخذرای

1.       بازدید از محل شعبه حتی الامکان با یکی از اعضاء شعبه دو روز قبل اخذ رأی و آشنائی با مدیر و خدمتگزار و یا هیأت امناء و خادم مسجد وگرفتن شماره تماس ، پیش بینی محل استقرار اعضاء شعبه و ورود و خروج رأی دهندگان

2.        اطمینان از وصل بودن ( بوق داشتن ) دو خط تلفن وجود میز ، صندلی و امکانات مورد نیاز .  

3.       ایجاد هماهنگی با دیگر اعضاء شعبه از جمله سرایدار جهت حضور به موقع یعنی دوساعت قبل از شروع اخذ رأی در شعبه .

4.        تحویل تعرفه ، صندوق و لوازم التحریر و کلیه ملزومات انتخاباتی به اتفاق عضو  شعبه، نماینده فرماندار، ناظرین، محافظین  از ستاد مربوطه در زمان اعلام شده به گونه ای که یک ساعت قبل از شروع رأی گیری در شعبه حاضر باشید.

5.       حضور یک ساعت قبل از شروع رأی گیری در روز جمعه مورخ 28/3/400 در شعبه اخذ رأی 

6.      بررسی کلیه ملزومات طبق لیست تحویلی اعم از تعرفه ، مهرهای انتخابات ، فرم های مربوطه و بست های پلمپ به تعداد تعیین شده و.... غیره بویژه شماره مسلسل تعرفه ها چک گردد و در صورت هرگونه کسری سریعاً مراتب را به ستاد مربوطه اطلاع داده و پیگیری تاحصول نتیجه . 

7.       ضمن نصب تابلو در ورودی شعبه کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدها از اطراف درب ورود و خروج و داخل شعبه امحاء گردد .

8.     نصب فهرست الفبائی اسامی نامزدها در محل مناسب و در دید رأی دهندگان بگونه ای که مراجعین نتوانند بر روی آن علامت گذاری کنند  ( ورودی شعبه و محل نوشتن رأی ) . 

9.       در هنگام حمل و نقل و یا جابجایی صندوقها چه در زمان پر و یا خالی بودن آن دقت لازم صورت پذیرد تا از هرگونه ضربه خوردن جلوگیری بعمل آید .

10.      رئیس شعبه اهتمام لازم به منظور حفظ و نگهداری تعرفه ها، لیست ها، و کلیه ملزومات دریافتی را بعمل آورد.

11.    مطالعه دقیق دفترچه راهنمااعضاء شعبه ثبت نام اخذ رای و دستورالعملها وتوجه به توصیه های رئیس هیات اجرایی و شرکت در کارگاههای آموزشی

12.      شناسایی اعضاء شعبه و ایجاد هماهنگی با آنان قبل از روز اخذ راَی

ب)روز اخذ راَی (قبل از شروع رای گیری

 

13.    رؤیت احکام یاکارت شناسائی کلیه عوامل شعبه اعم از اعضاء شعبه،  ناظرین ، بازرس،  نمایندگان نامزدها و تطبیق شماره و آدرس شعبه با احکام عوامل ودستور نصب آن  و هدایت  افراد فاقد احکام یا کارت شناسائی از شعبه به بیرون شعبه، ضمناً در صورت عدم حضور هر یک از عوامل مراتب سریعاً به ستاد مزبور اطلاع داده شود. ( تذکر : یادآوری میگردد احکام و شناسنامه و کارت ملی را در روز اخذ رأی بهمراه بیاورید)  .

14.    براساس ماده 28 آیین نامه انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی ها از بین اعضاء شعبه و وتاکیدجهت ثبت نمودن اسامی مجریان و ناظرین در رایانه  

15.    همکاری کلیه اعضاءوعوامل(ناظرین-بازرسین-اعضاءشعبه-محافظین شعبه)با نماینده فرماندار ، به گونه ای که در طول زمان اخذ رأی آرامش و امنیت شعبه پایدار باشد.

16.      عدم دخالت نماینده نامزد هادر کلیه امور اجرایی و نظارت و در صورت مشاهده تخلف احتمالی مراتب به نماینده فرماندار منعکس گردد.

17.      هیچ کدام از عوامل شعبه حق تبلیغ در حمایت یا علیه نامزدهای انتخاباتی را ندارد.

18.     پس از اطمینان از مهیا بودن کلیه ملزومات و وسائل مورد نیاز،  صندوق خالی اخذ رأی را در حضور نمایندگان هیات نظارت ، بازرسی و اعضاء شعبه ، نماینده فرماندار با بست های پیش بینی شده پلمپ گردد و فقط قسمت اول صورت جلسه تکمیل و سپس نماینده فرماندار، اعضای شعبه ، ناظرین و بازرس امضاء می نماید . (حضور ناظرین الزامی است )

19.     پس از انجام کارهای فوق و آماده شدن شعبه برای اخذ رأی ابتداء به دستور نماینده فرماندار / بخشدار و با کمک مأمورین انتظامی نظم و انضباط در شعبه ،  محل تجمع رأی دهندگان به گونه ای که یکی از مأمورین درب ورودی و نفر دوم در محوطه خارجی و نفر سوم در داخل شعبه مستقر می شوند .

 

20.     شروع رأی گیری از رأی دهندگان در موعد اعلام شده  و در صورتیکه ابتداء شروع رأی گیری مراجعه کننده نباشد خود اعضاء شعبه ، رأی گیری را با اخذ رأی از خود شروع بنمایند.    

21.       توصیه : شناسنامه رأی دهندگان به دقت چک و بررسی گردد که اولاً متعلق به شخص مراجعه کننده باشد ثانیاً18 سال تمام داشته باشد یعنی تاریخ تولد وی 28/3/1382 یا قبل از آن باشد ثالثاً سریال صفحه اول و آخر شناسنامه ( صفحه مخصوص ضرب مهر) را به منظور اطمینان از اصالت شناسنامه با هم تطبیق داده شود و مراقب باشید صفحه مخصوص ضرب مهر آغشته به مواد شیمیائی نباشد . 

22.      اخذ رأی فقط با شناسنامه جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد . ضمناً ادارات ثبت احوال در روز اخذ رای آماده پاسخگویی به مراجعین می باشد.

23.       مسئول صدور تعرفه از مهر کردن تعرفه ها بصورت یکجا جداً خودداری کرده و فقط زمان مراجعه رأی دهنده و پس از ثبت مشخصات وی روی تعرفه ممهور به مهر انتخابات و نظارت نماید . 

24.         توجه کافی وکامل به ممهور نمودن برگ رأی به مهر انتخابات و مهر هیات نظارت بشود.

25.          رأی مخفی است بنابراین هیچ کس حق ندارد رأی دیگری را ببیند یا رأی دهنده را مجبور نماید رأی خود را نشان دهد عوامل شعبه مجاز به نوشتن رأی برای دیگران ,حتی برای افراد بی سواد نمی باشند ، افراد بی سواد می توانند یک نفر سواد دار را به همراه خود بیاورندوبعدازرای دادن باتفاق ازشعبه خارج شوند.   

26.         رعایت دقیق ساعت شروع وخاتمه رأی گیری ( درخاتمه رأی گیری کلیه افرادی که درمحل شعبه حضور دارند به داخل شعبه هدایت و درب شعبه بسته می شود و رأی گیری تا آخرین فرد انجام خواهد شد )    

27.           محل شعبه اخذ رأی به هیچ وجه قابل تغییر توسط عوامل شعبه نیست و باید مطابق آگهی شعب باشد اگر ثابت است تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا باید در محل شعب باشند اگر سیار می باشد در مسیری که از قبل تعیین شده است باید حرکت نماید .

28.         روشن بودن رادیو در تمام طول روز اخذ رأی و توجه وعمل به اطلاعیه های ستاد انتخابات کشورکه در حکم دستور کتبی است . 

29.           محافظین صندوق اخذ رأی توجیه شوند که هیچکس با اسلحه وارد شعبه نشود. 

30.            پس از مصرف شدن 60 درصد از تعرفه های تحویلی مراتب را با ذکر ساعت اتمام به مسئول مافوق اعلام نمائید

31.          در زمان اقامه نماز و صرف نهار به گونه ای برنامه ریزی گردد که خللی در روند رأی گیری بوجود نیاید .

32.           ثبت مهر انتخابات در اولین مربع خالی از سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات ودرج عدد مربوطه بر روی آن  با خودکار قرمز انجام گردد.

33.        کلیه اعضاء شعبه و نماینده فرماندار ومحافظین باید از ابتداء تا انتهای کار رأی گیری و شمارش آراء و تحویل صندوق به هیأت اجرائی به اتفاق انجام وظیفه نمایند .

34.       گزارش از روند اخذ رأی و رفتار رأی دهندگان وعوامل شعبه تهیه و به فرمانداری ارائه گردد .

35.      شعب سیار موظف است مسیرحرکت شعبه را در صورت جلسه نتایج آراء قید نمایند.

36.    از جابجایی و جایگزین شدن افراد در روز اخذ رأی بدون هماهنگی و داشتن کارت شناسایی جداً خودداری گردد (مثلاً برای شخصی که به عنوان عضو شعبه کارت صادر شده ولی اگردر روز اخذ رأی خواهر یا برادر وی یا.....به عنوان کمک یاجایگزین در شعبه حضور پیدا کند خلاف قانون است . بنابراین تمام افرادی که در شعبه حضور دارند باید کارت شناسایی داشته باشند و نماینده فرماندار موظف است بجز رأی دهندگان از حضور افراد بدون کارت جلوگیری بعمل آورد).

37.      قبل از پلمپ نمودن صندوق ها ، بستها را کاملاً بازدید تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایند.

38.      دقیقاً کنترل شود که شماره سریال و آرم ستاد بر روی بستها درج شده باشد .

39.      در هنگام تنظیم صورت جلسه علاوه بر درج شماره سریال هریک از پستهای اجرایی، شماره سریال پلمپهای مربوط به هیأت های نظارت نیز در همان محل صورت جلسه درج گردد.

 

ج) بعد از اتمام زمان اخذ راَی

40.    بستهایی که در ابتدای اخذ رأی استفاده شده است پس از پایان اخذ رأی و شمارش آراء و قبل از پلمپ مجدد صندوق در داخل صندوق اخذ رأی قرار دهند.

41.      به هیچوجه برای پرکردن صورت جلسه از روان نویس استفاده نشود.

42.    هنگام تقسیم صورت جلسه به شعب، رعایت تحویل(5 نسخه براساس نسخه نماینده فرماندار هیاَت اجرایی، رئیس شعبه، داخل صندوق، هیاَت نظارت )انجام گیرد در انتخابات گذشته بعضاً مشاهده شد که به یک شعبه چهار نسخه از صورت جلسه مخصوص هیاَت اجرایی یا بالعکس تحویل داده شده بود.

43.    با عنایت به برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای  اسلامی و لزوم حضور کلیه عوامل تا پایان شمارش و تنظیم صورت جلسه نتیجه انتخابات و نتیجه اخذ رأی شعبه که احتمالاً به طول می انجامد هیچ یک از عوامل شعبه اعم ازاعضاء شعبه و نماینده فرماندار ، محافظین حق خروج و تردد از شبعه را ندارند. 

44.    قبل از تکمیل صورت جلسه بویژه جدول شمارش آراء ابتدا پیش نویس تکمیل و سپس در سیستم جامع وارد شود در صورتیکه ایراد و اشکالی نداشت با خط خوانا باز نویسی گردد.

45.    پلمپ در پوشش شکاف صندوقها بنحوی انجام پذیرد تا قفل بستها که دارای شماره سریال می باشد در داخل صندوق قرار گیرد تا مانع از قرار دادن صندوقها بر روی هم نشود.

46.    در پایان اخذ رأی و قبل از باز کردن صندوقها حتماً یک بار پلمپ محکم بر خلاف جهت بسته شدن آن کشیده شود تا از عدم دستکاری پلمپ اطمینان حاصل گردد.

47.    با عنایت به همزمانی دو انتخابات و لزوم شمارش آراء تأکید می گردد عوامل شعبه براساس فرآیندی که تهیه خواهد شد اقدام نمایند تا خللی در شمارش آراء بوجود نیاید.

48.        پس از قرائت وشمارش آرا وتنظیم صورتجلسه ، یک نسخه از صورتجلسه به همراه تعرفه ها وبرگ های رأی مصرف شده و نشده پیش نویس ها و بست های پلمپ صبح در داخل صندوق اخذ رأی گذاشته شده و پلمپ گردد. 

49.           در پایان شمارش آراء شکاف و محل انداختن رأی صندوق حتماً مسدود و پلمپ گردد .

 

50.      اعداد را بصورت واضح در صورت جلسه ثبت نمائید که هر خواننده ای به راحتی بتواند آن عدد را تشخیص دهد.

 

51.      از استفاده کاربن برای تکمیل صورت جلسه جداً خودداری شود.

 

52.      صورت جلسه نباید مخدوش باشد. استفاده از غلط گیر باعث مخدوش شدن صورت جلسه می شود.

 

53.      هر پنج نسخه از صورت جلسه باید تمام بندهای آن باهم یکی باشد و اختلاف مشاهده نشود.

 

54.    مجددآ تاکیدمیگردد   کلیه اعضاء شعبه و نماینده فرماندار ومحافظین باید از ابتداء تا انتهای کار رأی گیری و شمارش آراء به اتفاق انجام وظیفه نمایند .

 

55.      همکاری لازم با کاربران در محل شعبه ودریافت ها ودستگاهداحراز هویت از محل ستاد واطمینان از اینکه مربوط به شعبه خودشان است

 

56.      باز بودن دریچه پرینتر صندوق های اخذ رای الکترونیکی (همه صندوقها ) قبل از پلمپ در صبح روز اخذ رأی

 

57.      ارسال صورت جلسه ی آغازین هردو انتخابات

 

58.      تخلیه ی صندوقها در پایان اخذ رأای وارسال صورت جلسه پایانی هردو انتخابات

 

59.      دریافت کد الکترونیکی برای هردو انتخابات وثبت در محل مشخص شده همه ی نسخ ها در فرم 22و33

 

60.      اطمینان از بارگذاری صورت جلسه ها در سامانه فرمانداری

 

61.      پلمپ کردن دستگاهها وصندوق ها (اداپتور فراموش نشود )

 

62.      آرا ی الکترونیکی به صورت دسته ای داخل پاکتها ی مخصوص قرار گیرد

 

امید است با استعانت از خداوند متعال و تحت توجهات امام زمان(عج) و مد نظرقراردادن مرقانون و آئین نامه های اجرایی انتخابات با رعایت اصل بی طرفی و اما نتداری در امور محوله پیروز و سربلند باشید.

 

   

 

تعداد بازدید: 49
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.