آموزش

فرماندار اصفهان تصریح کرد: شوراهای اسلامی درخصوص انتخاب و انتصاب دهیاران باید همکاری و همراهی لازم را با بخشداران داشته باشند.

۳ مهر ۱۴۰۰