آیین، پروژه، انتقال، فشار آب

فرماندار اصفهان عنوان کرد: باتوجه به قدمت زیاد و جمعیت بالای شهر اصفهان، نیازها و اولویت هایی داریم که باید به آنها بپردازیم که ازجمله آنها تقویت فشار آب برای آرامش و آسایش بیشتر مردم است.

۲۷ اسفند ۱۴۰۲