اجرایی، نظارتی، جوان گرایی، پیشکسوتان، تجربیات

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه و جوان گرایی، بی طرفی در انتخابات، تمرکز زدایی و تشکیل ۵کمیته مشارکت، فناوری، پشتیبانی، امور اجرایی و آموزش در مناطق ۲۰گانه اصفهان را ازجمله مواردی برشمرد که تاکنون در نشست هایی با رؤسای ستادهای مناطق، مطرح و بر اهمیت اهتمام به آنها تأکید شده است.

۲۱ آذر ۱۴۰۲