احمدی، معاون، برنامه ریزی، توسعه، فصل گرما، صنوف

جلسه فعالیت صنوف در فصل گرما در خصوص تعیین ساعت کاری صنوف با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان برگزار شد.

۲۲ تیر ۱۴۰۱