اداره پلیس، مبارزه با مواد مخدر، کادر، روز مبارزه با مواد مخدر

قاسمی معاون سیاسی فرمانداری اصفهان با حضور در اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر، از کادر سختکوش و زحمتکش این اداره تقدیر کرد.

۶ تیر ۱۴۰۲