ارتش، هماهنگ کننده، دریادار، سیاری

فرماندار اصفهان از معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در فرودگاه شهید بهشتی استقبال کرد.

۱۴ آبان ۱۴۰۲