استاندار، سرمایه اجتماعی، انتخابات، اراده مردم

استاندار اصفهان تأکید کرد: ما بایستی همه بضاعت خود را در راستای برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری، سالم، رقابتی و شفاف به کار بگیریم.

۴ آبان ۱۴۰۲