استاندار، کرسی، مجلس، رقابت

استاندار اصفهان گفت: تعداد افراد احراز و تأیید صلاحیت شده در استان، تاکنون به ۷۴۳ نفر رسیده که رقابت بسیار گسترده و فراگیری را در سراسر استان تضمین کرده است به طوری که برای هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان حدود ۳۹ نفر با هم رقابت می‌کنند.

۲۸ بهمن ۱۴۰۲