اصفهانک

فرماندار اصفهان از روستاهای چیریان و اصفهانک بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

۲۷ آذر ۱۴۰۰