اصناف، نیروی انتظامی، کسب و کار، امنیت

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان و جمعی دیگر از مسئولان استان، از عوامل انتظامی استان توسط هیأت رئیسه اتاق اصناف اصفهان و همچنین از هیأت رئیسه اتاق اصناف توسط فرماندهی انتظامی استان تجلیل شد.

 

۲۷ مهر ۱۴۰۲