اطلاعیه

فهرست مشاغل همتراز موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

ستاد انتخابات کشور ، اطلاعیه شماره یک

۲۵ خرداد ۱۴۰۲