اعتکاف

فرماندار اصفهان تصریح کرد: مصوبات ستاد مقابله با کرونا از لحاظ قانونی لازم الاجراست و دستگاه های ذی ربط ملزم به اجرای آنها هستند.

۲۰ بهمن ۱۴۰۰