اقامه نماز، تبیین، پآموزش، پژوهش، مدیران

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه ما باید به آموزش ها و آموزه های پیرامون اقامه نماز عمل کنیم، بایستی مروج این مهم نیز باشیم.

۲۷ مهر ۱۴۰۲