امنیت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: پخش اذان و اقامه نماز در ادارات باید با جدیت پیگیری شود.

۳۰ آبان ۱۴۰۰