انتخابات، هیأت اجرایی، زرتشتیان، فرماندار

فرماندار اصفهان عنوان کرد: پیروان تمام ادیان با نگرش های مختلف همه به امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور و رفع مشکلات موجود می اندیشند و این دغدغه در برهه‌های مختلف کشور بروز پیدا کرده که بهترین جلوه آن در دوران دفاع مقدس دیده شده است.

۱۹ مهر ۱۴۰۲