بازآفرینی، مسکن،

فرماندار اصفهان عنوان کرد: قریب به ۱۰۰ پروژه محرک توسعه و بازآفرینی شهری در ۱۵ محله در سطح شهر اصفهان بررسی و تأیید شده است.

۲۴ تیر ۱۴۰۲