بازدید ، گزارش تصویری ، محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، آموزش و پرورش ، مدارس

گزارش تصویری بازدید فرماندار از مدارس ناحیه ۱ اصفهان

۱۹ خرداد ۱۴۰۱