بازدید

فرماندار اصفهان در بازدید از روستاهای مرغ گچی، قلعه شور و کیچی از توابع بخش مرکزی، در نشستی با دهیاران و شوراهای اسلامی این روستاها، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

۸ دی ۱۴۰۰

فرماندار اصفهان از با حضور در روستای جوزدان از بخش هایی از این روستا بازدید کرد.

۳۰ آبان ۱۴۰۰

فرماندار اصفهان بر توسعه این سردخانه تأکید کرد.

۲۸ مهر ۱۴۰۰

فرماندار اصفهان از چگونگی وضعیت روشنایی محور اصفهان-زیار بازدید کرد.

۱۵ شهریور ۱۴۰۰