بررسی، مشکلات، بخش مرکزی، راهکار، مدیریت شهری

در نشستی با حضور فرماندار اصفهان و دستگاه های اجرایی شهرستان، مشکلات بخش مرکزی و راهکارهای رفع آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۰ بهمن ۱۴۰۲