بررسی، مقبره، علامه مجلسی، مسجد جامع، اراضی

فرماندار اصفهان مشکلات اراضی مجاور مسجد جامع و مقبره علامه مجلسی اصفهان را بررسی کرد.

۲۱ آذر ۱۴۰۲