بهارستان، آزادسازی، زیرگذر، کوی راه حق، ساخت و ساز

فرماندار اصفهان عنوان کرد: علاوه بر ساخت و ساز در این شهر، ما باید دیگر مسائل و مشکلات این شهر را نیز با جدیت پیگیری و در جهت رفع آنها اقدام نماییم.

۳۰ خرداد ۱۴۰۲