ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: سامانه ای برای نذر اردوی راهیان نور راه اندازی شود تا مردم براحتی بتوانند در این راستا اقدام و نذورات خود را پرداخت کنند.

۲۴ اسفند ۱۴۰۰