ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

فرماندار اصفهان تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در نوجوانان و جوانان از اهمیت والایی برخوردار است و آموزش و پرورش باید نسبت به برنامه ریزی در این خصوص اقدام نماید.

۱۶ شهریور ۱۴۰۰