توضیح فرمانداری ، سکونت ، اتباع خارجی

فرمانداری اصفهان با بیان مطلبی با موضوع سکونت عده ای در اصطبل و گاو داری در این شهر در ج شده در یکی از پایگاه‌های خبری، در این ارتباط توضیح داد.

۱۳ تیر ۱۴۰۱