حمیدرضا تاملی ، معاون امور عمرانی فرمانداری اصفهان ، واحد دندانپزشکی، حصه

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت حصه راه اندازی شد

۱۷ شهریور ۱۴۰۱