دهیاران شهرستان

فرماندار اصفهان تأکید کرد: دهیاران با کار و تلاش مضاعف بستر را برای کاهش مصرف برق و گاز در روستاها فراهم سازند.

۲۲ دی ۱۴۰۰