روز جمهوری اسلامی

فرماندار اصفهان در پیامی، یوم ا… دوازده فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی را به عموم مردم همیشه در صحنه شهرستان تبریک گفت

۱۱ فروردین ۱۴۰۱