روز خبرنگار

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن هفدهم مرداد روز بزرگ خبرنگار را تبریک گفت.

۱۷ مرداد ۱۴۰۰