زنگ

با حضور فرماندار اصفهان و جمعی از مسئولان و شهرستان، زنگ بازگشایی مدارس در اصفهان به صدا درآمد.

۳ مهر ۱۴۰۰