سفر ، گزارش تصویری ، نماینده رئیس جمهور ، وزیر میراث، اصفهان

گزارش تصویری سفر نماینده رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شهرستان اصفهان

۲۱ شهریور ۱۴۰۱