سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرمانداری اصفهان، رمپ، معلولان

رحمت الله ترابی عنوان کرد: در هر منطقه شعبه ای برای اخذ رای معلولان مناسب سازی و رمپ های ویژه معلولان و افراد دارای ویلچر جانمایی شده است تا آن عزیزان بتوانند با آرامش خاطر رای خود را به صندوق بیندازند.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲