شهردار اصفهان، عملیات، دشمن، فرماندهی کل قوا

شهردار اصفهان اظهار داشت: معتقدم در عملیاتی فوق العاده مهم قرار داریم که فرماندهی کل آن را رهبری معظم انقلاب بر عهده دارند.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲