شهردار

فرماندار اصفهان تأکید کرد: ما باید پذیرای سرمایه گذاران در بخش های مختلف باشیم.

۲۳ آبان ۱۴۰۰

شهردار منطقه ۴ ظهر امروز با فرماندار اصفهان دیدار کرد.

۳ آبان ۱۴۰۰