شهرک، صنعتی جی، شرکت، کارخانه

فرماندار اصفهان از تعدادی از کارخانه ها و شرکت های مستقر در شهرک صنعتی جی بازدید کرد.

۱۵ مرداد ۱۴۰۲