شهید آوینی

فرماندار اصفهان به اهمیت شکل گیری مجمع سلامت در سطح کشور اشاره و عنوان کرد: اگرچه دانشگاه علوم پزشکی متولی موضوع سلامت و بهداشت است اما نقش دیگر سازمان ها، نهادها، سمن ها، تشکل ها و مردم نیز در این خصوص بسیار برجسته و حائز اهمیت بوده است.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱