شوراهای اسلامی

در مراسمی با حضور فرماندار اصفهان،  از اعضای برتر شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان تجلیل شد.

 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

فرماندار اصفهان تصریح کرد: شوراهای اسلامی درخصوص انتخاب و انتصاب دهیاران باید همکاری و همراهی لازم را با بخشداران داشته باشند.

۳ مهر ۱۴۰۰