علامه، مجلسی، مقبره، بازدید

فرماندار اصفهان از ابنیه، اماکن و بافت فرسوده محدوده مقبره علامه مجلسی بازدید کرد.

۵ آذر ۱۴۰۲