غله، اداره کل، انتظامی، تجلیل

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تدبیر و فرهنگ سازی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان برای تجلیل از عوامل انتظامی مستقر در این اداره شایسته تقدیر است و دیگر دستگاه ها نیز بایستی در این راستا اقدام نمایند.

۱۸ مهر ۱۴۰۲