فرماندار، آموزش، تدبیر، پلمپ، کاربران رایانه

فرماندار اصفهان تصریح کرد: همه مربیان پس از آموزش های تئوری و عملی و بعد از قبولی در آزمون مربوطه، آمادگی لازم را برای آموزش در سطح مناطق خواهند داشت.

۱۲ بهمن ۱۴۰۲