فرماندار، ائمه، جماعت، دانشگاه

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد شعب سیار را برای انتخابات یازدهم اسفند ماه افزایش داده ایم و در مراکز پرجمعیت نیز شعبه خواهیم داشت.

۲۶ بهمن ۱۴۰۲