فرماندار، ابتدایی، متوسطه اول، روستای اشکاوند

با حضور فرماندار اصفهان، دو مدرسه دخترانه ابتدایی و متوسطه اول در روستای اشکاوند افتتاح و به بهره برداری رسید.

۴ مهر ۱۴۰۲