فرماندار، اتاق تعاون کشور، اتاق بازرگانی، همکاری

فرماندار اصفهان تصریح کرد: ما باید به گونه ای بستر سازی کنیم که اگر مجموعه یا مدیری بخواهد به هدف والایی دست یابد، یکی از بهترین بسترها را تعاونی کار کردن و بهره گیری از ظرفیت های تعاونی ها بداند.

۲۷ مهر ۱۴۰۲